Упутство за плаћања

Рачунаљка за рате

10.10.2017.

Ко не уме да израчуна колико треба да плати приликом уписа наредне или обнове године, може да се послужи овом рачунаљком. Треба само да тачно попуни почетни образац.

Уплата која није извршена према упутству неће моћи да буде евидентирана!

Уплате за испите

08.01.2018.

Студенти који нису на буџету плаћају 1.000,00 динара за сваки пријављени испит.
Кратак подсетник за попуњавање налога за уплату:
- Пишите ЧИТКО!
- Ако пријављујете више испита извршите једну уплату на укупан износ.
- Број рачуна школе је 840-1819666-96
- Поље позив на број попуните латиницом!
- У њега уписујете комплетан број индекса (слова, број, година) па слово И (то значи испит)
- Не пишите косу црту / него цртице испред и иза године.

Пример: HS004-2006-I

Уплате за уџбенике

08.01.2018.

Студенти који су на буџету плаћају сваки уџбеник 1.290,00 динара.
Пре плаћања проверите залихе у скриптарници.
Кратак подсетник за попуњавање налога за уплату:
- Пишите ЧИТКО!
- Ако купујете више уџбеника извршите једну уплату на укупан износ.
- Број рачуна школе је 840-1819666-96
- Поље позив на број попуните латиницом!
- У њега уписујете комплетан број индекса (слова, број, година) па слово К (то значи књиге)
- Не пишите косу црту / него цртице испред и иза године.

Пример: RB012-2006-К

Важно обавештење за све студенте

21.10.2017.

Протекло је две године од када је оглашено упутство за плаћања и време је да се почне са применом у потпуности. Упрошћено, као што мора да попуни ИЗНОС и БРОЈ РАЧУНА уплатилац МОРА да попуни и ПОЗИВ НА БРОЈ на налогу за уплату.
Уплата која није извршена према упутству неће моћи да буде евидентирана!
Погледајте пример за плаћања приликом уписа друге и треће као и обнове прве и друге године.
Ако постоји неки студент коме нешто није јасно поводом овога нека се јави у скриптарницу.

Важно обавештење за све студенте

17.10.2015.

Школа планира прелазак на електронско пријављивање испита али то неће бити изводљиво ако студенти не буду поштовали одређена правила.
Почетком године оглашено је упутство за плаћања са важном изменом податка који се уписује у поље позив на број на налогу за уплату.
Деловало је да ће поменута промена поједноставити попуњавање налога за уплату зато што је у позив на број, уместо велике количине цифара, студент требало да упише број индекса и још једно слово али се показало да већина студената не зна број свог индекса.
Невероватно, зар не?
Можда ћете лакше да запамтите број свог индекса ако знате из чега се састоји?
Погледајте овај текст у коме је то објашњено.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
 
. . . . . . . . .
© 2019 Висока хотелијерска школа, Кнеза Вишеслава бр. 70, 11000 Београд. Сва права задржана.