ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2019. ГОДИНИ

НАБАВКА НАМИРНИЦА
(Јавна набавка мале вредности обликована по партијама)

14.02.2019.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf))

Обавештење о додели Уговора (преузмите документ од 15.03.2019.)

Обавештење о закљученим Уговорима (преузмите документ од 25.03.2019.)

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СА ИСПОРУКОМ
(Јавна набавка мале вредности обликована по партијама)

14.02.2019.

Јавни позив (преузмите у формату pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)
Измену јавног позива преузмите у pdf документу од 18.02.2019.
Измену конкурсне документације погледајте у овом pdf документу од 18.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите у pdf документу од 18.02.2019.
Другу измену конкурсне документације погледајте у овом pdf документу од 19.02.2019.

Обавештење о додели Уговора за Партију 1 (преузмите документ од 05.03.2019.)
Обавештење о додели Уговора за Партију 2 (преузмите документ од 05.03.2019.)
Обавештење о додели Уговора за Партију 3 (преузмите документ од 05.03.2019.)

Обавештење о закљученим Уговорима (преузмите документ од 18.03.2019.)

Дистрибуција електричне енергије
(Јавна набавка мале вредности)

04.02.2019.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)
Измену и допуну конкурсне документације погледајте у овом pdf документу од 06.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (преузмите у pdf формату)

Обавештење о додели Уговора (преузмите документ од 20.02.2019.)

Обавештење о закључењу Уговора 07.03.2019. (преузмите у формату pdf)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2018. ГОДИНИ

Набавка рачунара и опреме (Јавна набавка мале вредности)

05.06.2018.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)

Одлука о додели Уговора (преузмите документ од 18.06.2018. у pdf формату. )

Обавештење о закључењу Уговора 27.06.2018. (преузмите у формату pdf)

Дистрибуција електричне енергије
(Јавна набавка мале вредности)

28.02.2018.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)

Обавештење о додели Уговора (преузмите документ од 16.03.2018.)

Обавештење о закључењу Уговора 22.03.2018. (преузмите у формату pdf)

НАБАВКА НАМИРНИЦА
(Јавна набавка мале вредности обликована по партијама)

19.01.2018.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)
Измену и допуну конкурсне документације погледајте у овом pdf документу од 25.01.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (преузмите у pdf формату)

Обавештење о додели Уговора (преузмите документ од 08.02.2018.)

Обавештење о закључењу Уговора 19.02.2018. (преузмите у формату pdf)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2017. ГОДИНИ

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СА ИСПОРУКОМ
(Јавна набавка мале вредности обликована по партијама)

08.09.2017.

Јавни позив (преузмите у формату pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)

Обавештење о додели Уговора за Партију 1 (преузмите документ од 20.09.2017.)
Обавештење о додели Уговора за Партију 2 (преузмите документ од 20.09.2017.)
Обавештење о додели Уговора за Партију 3 (преузмите документ од 20.09.2017.)

Обавештење о закључењу Уговора Уговора за Партију 3 (преузмите документ од 29.09.2017.)
Обавештење о закључењу Уговора за Партију 1 и Партију 2 (преузмите документ од 05.10.2017.)ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2016. ГОДИНИ

НАБАВКА НАМИРНИЦА
(Јавна набавка мале вредности обликована по партијама)

30.12.2016.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)

Обавештење о додели Уговора за Партије 1-11 (преузмите документ од 19.01.2017.)

Обавештење о закључењу Уговора 30.01.2017. (преузмите у формату pdf)

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СА ИСПОРУКОМ
(Јавна набавка мале вредности обликована по партијама)

08.09.2016.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc pdf)
Допуну конкурсне документације погледајте у овом документу од 09.09.2016.
Измену конкурсне документације погледајте у овом документу од 13.09.2016.
Измену конкурсне документације погледајте у овом pdf или doc документу од 15.09.2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (преузмите у pdf формату)

Обавештење о додели Уговора за Партију 1 (преузмите документ од 23.09.2016.)
Обавештење о додели Уговора за Партију 2 (преузмите документ од 23.09.2016.)

Измена Одлуке о додели Уговора за Партију 1 (преузмите документ од 28.09.2016.)
Измена Одлуке о додели Уговора за Партију 2 (преузмите документ од 28.09.2016.)

Обавештење о закључењу Уговора 13.10.2016. (преузмите у формату pdf)ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2015. ГОДИНИ

Угоститељска опрема са испоруком и монтажом (Јавна набавка мале вредности)

04.12.2015.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)

Обавештење о додели Уговора 15.12.2015. (преузмите у формату pdf)

Обавештење о закључењу Уговора 26.12.2015. (преузмите у формату pdf)

Питања и одговори:

 • Преузмите документ од 09.12.2015. у pdf формату.
 • Преузмите документ од 11.12.2015. у pdf формату.

Набавка рачунара и пројектора (Јавна набавка мале вредности)

12.11.2015.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)
Измене конкурсне документације (пречишћен текст) (преузмите pdf документ).

Обавештење о додели Уговора 25.11.2015. (преузмите у формату pdf)

Обавештење о закључењу Уговора 10.12.2015. (преузмите у формату pdf)


Питања и одговори:

 • Преузмите документ од 19.11.2015. у pdf формату.

Штампање и испорука публикација (Јавна набавка мале вредности)

07.09.2015.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)
Измене конкурсне документације 1 (преузмите pdf документ).
Измене конкурсне документације 2 (преузмите pdf документ).
Измене конкурсне документације 3 (преузмите pdf документ).
Измене конкурсне документације 4 (преузмите pdf документ).

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (преузмите у pdf формату)

Обавештење о закључењу Уговора 09.10.2015. (преузмите у формату pdf)

Питања и одговори:

 • Преузмите документ од 10.09.2015. у pdf формату.
 • Преузмите документ од 16.09.2015. у pdf формату.

Завршни грађевински радови на згради Школе

02.07.2015.

Јавни позив (преузмите у формату doc или pdf)
Конкурсна документација (преузмите у формату doc или pdf)
- Прилог 6.3 (преузмите архиву xls или pdf фајлова.)
Измене конкурсне документације од 22.07.2015. (преузмите у формату doc или pdf)
Измене конкурсне документације од 05.08.2015. (преузмите у формату doc или pdf)
Измене конкурсне документације од 06.08.2015. (преузмите у формату doc или pdf)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (преузмите у формату doc или pdf)

Обавештење о закључењу Уговора 02.09.2015. (преузмите у формату pdf)

Питања и одговори:

 • Питање од 17.07.2015. (преузмите документ у pdf формату.)
 • Питање од 22.07.2015. (преузмите документ у pdf формату.)
 • Питање од 23.07.2015. (преузмите документ у pdf формату.)
 • Питање од 28.07.2015. (преузмите документ у pdf формату.)
 • Питање од 03.08.2015. (преузмите документ у pdf формату.)
 • Питање од 05.08.2015. (преузмите документ у pdf формату.)
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
 
. . . . . . . . .
© 2019 Висока хотелијерска школа струковних студија, Кнеза Вишеслава 70, 11030 Београд. Сва права задржана.