О нама

Сарадња са колеџом из Кине

У периоду између 15. и 22.12. 2018. године, двочлана делегација Високе хотелијерске школе струковних студија, коју су чинили др Славољуб Вићић, директор, и др Љиљана Косар, професор, боравила је у службеној посети Кини. Повод посете био је успостављање пословне сарадње са Колеџом за туризам провинције Џеђанг, који се налази у граду Хангџоу, који спада међу најстарије колеџе за туризам у Кини, с обзиром да је отворен 1983. године. То је државни колеџ под управом Националног административног тела за туризам Народне Републике Кине и Народне скупштине провинције Џеђанг. Овај колеџ је 2010. године, као први у Кини, испунио TedQual стандарде за унапређење образовања у области туризма, прописане од стране Светске туристичке организације (UNWTO).
Током боравка у Кини, представници Високе хотелијерске школе струковних студија били су гости највише управе Колеџа, коју чине: Председница проф. др Du Lanxiao, Потпредседник проф. Xu Yunsong, Директор за међународну сарадњу проф. Eric Yan. Између две високошколске институције потписан је уговор о формирању Кинеско-српског, односно Српско-кинеског центра за едукацију кадрова у туризму и хотелијерству. Делокруг рада Центра биће прецизније дефинисан узвратном посетом делегације Колеџа за туризам, Београду и Високој хотелијерској школи, која се очекује у фебруару 2019. године. Генерално, он се тиче: размене студената, тј. боравка кинеских студената на пракси коју организује ВХШ, као и српских студената на пракси коју организује Колеџ за туризам, могућности студирања на завршној години студија, како за кинеске студенте на ВХШ, тако и за српске студенте на Колеџу за туризам; размене наставника; заједничке организације научно-стручних скупова; учешћа у научно-стручним пројектима из области туризма и хотелијерства.
Обострано је оцењено да постоје широке могућности за међународну сарадњу која ће почети у 2019. години и фазно се интензивирати, у складу са уговором о сарадњи и делатношћу Српско-кинеског, односно Кинеско-српског Центра за едукацију кадрова у туризму и хотелијерству.

Хотелплан 2018

Висока хотелијерска школа је 2. и 3. новембра била домаћин седмог међународног конгреса ХОТЕЛПЛАН 2018 под називом „Гостопримство као фактор квалитета понуде и конкурентности туристичке дестинације“ и том приликом окупила 74 учесника и преко 150 еминентних стручњака из земље и иностранства (Бугарске, Пољске, Словачке, Кине, Русије, Турске, Словеније, Грчке, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе). Почасни гост конгреса био је Њ. Е. г-дин Ли Манчанг, амбасадор народне Републике Кине у Београду. Он је тада обишао изложбу специјалитета коју су припремили наши студенти као и ученици средњих школа у оквиру својих вежби и уједно говорио о перспективама развоја туризма у контексту међународне сарадње наших двеју земаља, као и предностима размене студената наше Школе и Високе туристичке школе Ђејђин у граду Ханџоу.
Конгрес је свечано отворио проф. др Славољуб Вићић, директор Високе хотелијерске школе, након чега су се присутнима обратили проф. др Ана Ланговић Милићевић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развија, проф. др Мирослав Кнежевић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, гђа Марија Лабовић, директорка Туристичке организације Србије, гдин Срђан Коларић, председник општине Чукарица, проф. Др Георги Генов, директор Асоцијације хотелијера и ресторатера Србије, проф. др Слободан Черовић, декан Универзитета Сингидунум, проф. Др Шу Хуи Ројал, ванредни професор Високе туристичке школе Ђејђин,проф. др Штефан Кирета са Факултета за менаџмент Универзитета у Прешову, проф. др Илија Илијев, професор права на Војној академији у Софији, проф. др Јан Телуш, ректор Старопољског Универзитета Килце у Пољској, гдин Горан Ковачевић, генерални директор хотела Вицерој на Копаонику, гдин Лука Ђорђевић, председник студентског парламента Високе хотелијерске школе.
Након званичних обраћања своје радове су презентовале колеге из Кине, Русије, Турске, Словеније, Грчке, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, а у зборнику конгреса радове су објавили и аутори из Канаде, Словачке и Литваније.

ICMNEE 2018

У Обреновцу 11. и 12. октобра одржана је Међународна научна конференцију "Менаџмент, инжењеринг, екологија", ICMNEE 2018 чији је један од организатора Висока хотелијерска школа у Београду, заједно са Европским центром за операциона истраживања (ECOR), Регионалном асоцијацијом за безбедност и кризни менаџмент, Математичким институтом Српске академије наука и уметности (САНУ) као и Архитектонско грађевинско геодетским факултетом, Универзитет у Бања Луци.
Међународна конференција ICMNEE 2018, пружила је ауторима широк спектар тематских области, међу којима је и Менаџмент у туризму и угоститељству у оквиру које су професори наше школе презентовали своје научно истраживачке радове. Студенти сва три смера Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија који су активно учествовали у организацији конференције остварили су веома запажено присуство од стране разних високошколских установа из окружења, који су похвалили рад и залагање наших студената али и професоре који им пружају помоћ у њиховом даљем стручном и научном усавршавању.

ДАН СТУДЕНАТА

На дан студената, 4. априла, у Дому Народне скупштине проглашени су најбољи:
Сандра Алексић и др Славољуб Вићић.

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА

За изванредне резултате у високом образовању стручних кадрова за потребе угоститељке привреде и унапређење међународне сарадње кроз размену студената, развојно–истраживачки рад и сарадњу са високошколским институцијама и угоститељским привредним организацијама у земљи и свету Висока хотелијерска школа струковних студија jе добила престижну СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ за 2017. годину од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Препознатљива је по разгранатој међународној сарадњи, добијеним признањама као најбољa школa у региону и успесима студената на међународним такмичењима.
Успешност квалитета образовања је најизразитија кроз проверљивост успешности студената на међународном плану у поређењу са студентима сличних високих школа у Европи и свету.
Управо у том кључном домену наши студенти су доказали сопствену вредност јер су на бројним такмичењима у земљи и свету освајали завидан број златних, сребрних и бронзаних медаља из бројних области у којима су се такмичили.

О НАМА

Висока хотелијерска школа је државна школа, основана 1974. године као виша школа и дуго је представљала највиши степен образовања у хотелијерству Србије и ширег региона. Своје наставне планове и програме је непрекидно унапређивала и усклађивала са сродним установама туристички најразвијенијих земаља: Швајцарска, Француска, Енглеска, Холандија, САД и сл.
До 2002. године Школа има двогодишње студије вишег образовања на смеровима: Хотелијерство, Ресторатерство, Посластичарство са пекарством и Гастрономија, а од 2002. године трогодишње примењене студије вишег образовања.
Школа је, 2007. године, са успехом завршила процес акредитације чиме је добила статус високошколске установе у складу са Законом о високом образовању (Уверење број 612-00-1194/2006-04 од 02.06.2007 и дозвола за рад број: 612-00-916/2007-04). Тада су акредитована и сва три студијска програма.
У 2012. години Школа је, у скалду са законом, обновила акредитацију установе и сва три студијска програма: Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија.
Школа врши и редован процес самовредновања, а последњи извештај можете да преузмете овде.
Специфичан систем практичне наставе (1640 сати кроз три године студија) као део укупног наставног процеса, реализује се у малим групама у реномираним хотелима и ресторанима Београда, Србије, Црне Горе, Енглеске, Француске, Грчке, Русије, Немачке, Пољске, Словачке, Словеније, Македоније, Бугарске, Кипра, Швајцарске, Турске, Мексико и САД-а.
Од оснивања до данас, програмски концепт Школе је добар спој теорије и праксе што дипломираним студентима омогућава брзо укључење у процесе рада предузећа, односно у производне, услужне и менаџерске послове.
Искуства и знања стечена у овом динамичном наставном процесу који се великим делом реализује у хотелима и ресторанима различитих локација, типова, култура, организације и структуре и персонала и гостију омогућава студентима међународну мобилност и брзо запошљавање.

НАША ЗАЈЕДНИЧКА МИСИЈА

Укратко: креативност, естетика, брже иновације у хотелијерству, нови аранжмани традиционалне хотелијерско-угоститељске понуде, времеплови овог простора као туристичке атракције, нови догађаји, нове форме и у свему „Укус више“ истраживачки су задаци у будућности. У Стратегији развоја Србије, туризам и хотелијерство су перспективни послови где постоји могућност отварања нових трајних места и стварање нових међународно конкурентних производа и услуга.
Наша заједничка мисија је истраживачка иницијатива и пројектовање кључних изазова стварања новог имиџа ТУРИСТИЧКИ АТРАКТИВНЕ СРБИЈЕ.
Школа има РАЗВОЈНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР – РИЦ, који окупља многе домаће и стране стручњаке из ове области. У плану РИЦ-а је неколико атрактивних пројеката у које ће бити укључени и студенти. На путу ка европским интеграцијама комбиноваћемо традиционалне вредности са потребама нашег времена и стандардима јединственог образовног простора, како би Школа и даље јачала свој интегритет, препознатљивост, конкурентност и способност за развој.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
 
. . . . . . . . .
© 2019 Висока хотелијерска школа струковних студија, Кнеза Вишеслава 70, 11030 Београд. Сва права задржана.