Контакт

 • Адреса (ако нам шаљете пошту):
  ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА
  ПП 36
  11030 БЕОГРАД

 • Адреса (ако долазите до нас)
 • Објекти у близини
  • Ресторан Голф, Ресторан Кафаница, Републички хидрометеоролошки завод
 • Градски превоз: Аутобуси 23 и 53
  • станица на углу Жарковачке и Благоја Паровића, удаљена 890 m
  • станица код Факултета за физичко васпитање, удаљена 1000 m
 • Жиро рачун школе
  • 840-1819666-96
 • Телефони:
  • Директор +381 11 2543 972
  • Студентска служба + 381 11 2547 255
  • Стручна пракса + 381 11 2545 787
  • Рачуноводство + 381 11 2547-884
  • Факс + 381 11 2547-884
 • Електронска пошта
 • Идентификациони подаци

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
 
. . . . . . . . .
© 2019 Висока хотелијерска школа струковних студија, Кнеза Вишеслава 70, 11030 Београд. Сва права задржана.