ХОТЕЛИЈЕРСТВО 1

Материјали са предавања

06.12.2018.

Увежбајте одговоре на ова питања за други колоквијум.

Погледајте теме за семинарске радове.

Преузмите презентације на доњим линковима:
Разграничење појмова у хотелијерству
Делатности хотелијерства
Врсте услуга у угоститељству
Основни чиниоци радног процеса у хотелијерству
Карактер рада у хотелијерству
Начин рада у хотелијерству
Функције хотелијерства, набавна
Складиштење
Услужно производна функција
Продајна функција
Функције подршке
Специфичне функције хотелијерства
Неекономске функције хотелијерства
Хотелски производ
Функционалност простора
Одснос хотелијерства према туризму и другим делатностима

© 2019 Висока хотелијерска школа струковних студија, Кнеза Вишеслава 70, 11030 Београд. Сва права задржана.